Ціни на Лабораторну діагностику

Перелік досліджень Вартість послуги Термін виконання
Забір крові 30,00 грн  
Забір крові системою метелик (діти до 6 років) 40,00 грн  
Забір калу на я/г 60,00 грн  
Забір крові на дому (в межах міста) 150,00 грн  
Забір крові на дому дитині до трьох років (виїзд двох медсестер, в межах міста) 200,00 грн  
Забір крові на дому в обумовлений пацієнтом час (в межах міста) 250,00 грн  
Забір крові на дому (за межі міста) 120,00 грн + транспортні витрати  
Зішкріб урогенітальний 110,00 грн  
     
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Загальний аналіз крові (25 параметрів) 100,00 грн 1 день
ШОЕ 30,00 грн 1 день
Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ + ретикулоцити 190,00 грн 1 день
Група крові + резус-фактор 120,00 грн 1 день
Ретикулоцити 90,00 грн 1 день
Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ 120,00 грн 1 день
Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ+ мікроскопія мазка 150,00 грн 1 день
Антирезусні антитіла 380,00 грн 1-2 дні
Антитіла за системою AB0 250,00 грн 1-2 дні
     
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ    
Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС) 60,00 грн 1 день
Протромбіновий індекс / Протромбіновий час (РІ/РТ) 60,00 грн 1 день
Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ) 60,00 грн 1 день
Тромбіновий час (ТТ/ТЧ) 60,00 грн 1 день
Фібриноген (Fbg) 60,00 грн 1 день
Антитромбін ІІІ хромоген (АТ ІІІ) 200,00 грн 1 день
Рутинна панель №1 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg) 210,00 грн 1 день
Рутинна панель №2 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-димер) 320,00 грн 1 день
Д-димер 140,00 грн 1 день
Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio) 280,00 грн 1 день
     
2.1. Діагностика тромбофілій    
Рутинна панель №3 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер) 480,00 грн 1 день
Протеїн С (%) 450,00 грн 1 день
Антифосфоліпідні атитіла IgG до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну 300,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Антифосфоліпідні атитіла IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета2 - глікопротеїну 300,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
3. БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ    
3.1. Електроліти    
Натрій (Na) 60,00 грн 1 день
Калій (K) 60,00 грн 1 день
Хлор (Cl) 60,00 грн 1 день
Панель електролітів (Na, K, Cl), іонограма 140,00 грн 1 день
     
3.2. Клінічна хімія    
Комплексне біохімічне обстеження (11 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, ЛФ, ALT, AST 320,00 грн 1 день
Комплексне біохімічне обстеження (14 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, GGT, ЛФ, ALT, AST, ЛДГ 370,00 грн 1 день
Печінкові проби (ALT, AST, GGT, ЛФ, білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін) 220,00 грн 1 день
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) 120,00 грн 1 день
Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О) 220,00 грн 1 день
Пакет на госпіталізацію №1 (ЗАК, ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, сечовина, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, ALT, AST, Na, K, CL, HBsAg, антитіла до HCV, сумарні антитіла до Treponema pallidum) 1100,00 грн 1 день
Пакет на госпіталізацію №2 (ЗАК, глюкоза,Сумарні антитіла до Treponema pallidum) 300,00 грн 1 день
Аланінамінотрансфераза (ALT) 50,00 грн 1 день
Аспартатамінотрансфераза (AST) 50,00 грн 1 день
Альбумін 50,00 грн 1 день
Альфа-амілаза 50,00 грн 1 день
Бікарбонати 200,00 грн 1 день
Протеїнограма (білкові фракції) 200,00 грн 1 день
Білок загальний 50,00 грн 1 день
Білірубін загальний 50,00 грн 1 день
Білірубін прямий 50,00 грн 1 день
Білірубін непрямий 50,00 грн 1 день
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 50,00 грн 1 день
Глюкоза 50,00 грн 1 день
Інсулін 160,00 грн 1 день
Кальцій іонізований 100,00 грн 1 день
Кальцій 60,00 грн 1 день
Кліренс креатиніну 70,00 грн 1 день
Креатинін 60,00 грн 1 день
Креатинінфосфакіназа (КФК) 70,00 грн 1 день
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 70,00 грн 1 день
Ліпаза 70,00 грн 1 день
Лужна фосфатаза 50,00 грн 1 день
Магній 60,00 грн 1 день
Сечова кислота 50,00 грн 1 день
Сечовина 50,00 грн 1 день
С-пептид 170,00 грн 1 день
Фосфор 60,00 грн 1 день
     
3.3. Ліпідний обмін    
Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ + ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ 130,00 грн 1 день
Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності 170,00 грн 1 день
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 80,00 грн 1 день
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 80,00 грн 1 день
Тригліцериди 60,00 грн 1 день
Холестерин 50,00 грн 1 день
     
3.4. Ензими    
Лужна фосфатаза 50,00 грн 1 день
Аспартатамінотрансфераза (AST) 50,00 грн 1 день
Аланінамінотрансфераза (ALT) 50,00 грн 1 день
Ліпаза 70,00 грн 1 день
Гамма-глутаматтрансфераза (GGT) 50,00 грн 1 день
     
3.5. Протеїни    
В-2 Мікроглобулін 180,00 грн 1 день
Прокальцитонін 580,00 грн 1 день
С-реактивний протеїн високочутливий (CRP) 110,00 грн 1 день
Антистрептолізин-О (ASLO) 90,00 грн 1 день
Ревматоїдний фактор (RF) 90,00 грн 1 день
     
3.6. Анемія    
Трансферин 120,00 грн 1 день
Феритин 140,00 грн 1 день
Фолієва к-та 160,00 грн 1 день
Вітамін B12 160,00 грн 1 день
Залізо (сироваткове залізо) 80,00 грн 1 день
Залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС) 110,00 грн 1 день
Пакет "Анемія": фолієва к-та + В12 + залізо + ЗЗЗС + феритин + трансферин

600,00 грн 1 день
Вітамін D (25-OH, D3) 350,00 грн 5 роб. днів
     
3.7. Вуглеводний обмін    
Глюкоза 50,00 грн 1 день
Інсулін 160,00 грн 1 день
С-пептид 170,00 грн 1 день
Глікозильований гемоглобін (HA1C) 160,00 грн 1 день
Глюкозо-толерантний тест 170,00 грн 1 день
Індекс HOMA 200,00 грн 1 день
Діабетичний пакет (глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид 400,00 грн 1 день
     
3.8. Кардіо-ревматологічна панель    
Кардіо-васкулярний ризик скринінг (Тригліцериди, холестерин, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ЛДГ) 450,00 грн 1 день
Кардіоваскулярний ризик розширений (ЗАК, ЗАС, тригліцериди, холестерин, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, сечовина, креатинін, сечова кислота, цукор, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА, С-реактивний протеїн високочутливий) 900,00 грн 1 день
Гомоцистеїн 320,00 грн 1 день
Креатинкіназа МВ-фракція 150,00 грн 1 день
Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О) 220,00 грн 1 день
     
3.9. Виявлення ліків у крові    
Карбамазепін 250,00 грн 1 день
Вальпроєва кислота 200,00 грн 1 день
     
4. ОНКОМАРКЕРИ    
Альфа-фетопротеїн (АФП) 160,00 грн 1 день
Онкомаркер яєчників (CA 125) 160,00 грн 1 день
Онкомаркер яєчників HE4 420,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Індекс ROMA (HE4/CA 125) 580,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Онкомарер молочної залози (CA 15-3) 160,00 грн 1 день
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9) 160,00 грн 2 дні
Раково-ембріональний антиген (CEA) 160,00 грн 1 день
Простат-специфічний антиген зв’язаний (cPSA) 160,00 грн 1 день
Простат-специфічний антиген загальний (tPSA) 160,00 грн 1 день
Простат-специфічний антиген вільний (fPSA) 160,00 грн 1 день
Пакет (fPSA + tPSA+індекс вільного PSA ) 250,00 грн 1 день
     
5. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ / ГОРМОНИ    
Кортизол 190,00 грн 1 день
Соматотропний гормон (СТГ) 160,00 грн 1 день
Кортизол ранковий 190,00 грн 1 день
Кортизол вечірній 190,00 грн 1 день
Аденокортикотропний гормон (АКТГ) 300,00 грн 1 день
Паратгормон 160,00 грн 1 день
Кальцитонін 290,00 грн 1 день
Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1) 250,00 грн 2 дні
Ренін 850,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Альдостерон 450,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Альдостерон-ренінове співвідношення 1200,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
5.1. Репродуктивна панель    
Антимюлерів гормон (АМГ) 400,00 грн 6 днів
(забір матеріалу тільки у бідні)
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 160,00 грн 1 день
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 160,00 грн 1 день
Естрадіол 160,00 грн 1 день
Прогестерон 160,00 грн 1 день
Пролактин 160,00 грн 1 день
Тестостерон 160,00 грн 1 день
Тестостерон вільний 200,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Індекс вільного андрогену (тестостерону) 320,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Альфа-фетопротеїн 160,00 грн 1 день
Загальний ХГЧ 160,00 грн 1 день
Дигідроепіандростерон (DHEA) 160,00 грн 1 день
17-ОН оксипрогестерон 210,00 грн 5 днів
Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG) 160,00 грн 1 день
Андростендіон 300,00 грн 3 год.
Гормональний пакет №1 - фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ) 380,00 грн 1 день
Гормональний пакет №2 - 1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол) 500,00 грн 1 день
Гормональний пакет №3 - фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон) 500,00 грн 1 день
     
5.2. Пренатальна діагностика    
Хоріонічний гонадотропін загальний (бета-ХГЛ) 160,00 грн 1 день
Вільний бета-ХГЛ 160,00 грн 1 день
Альфа-фетопротеїн (АФП) 160,00 грн 1 день
Естріол вільний 160,00 грн 1 день
ПАПП-А (РАРР-А) 190,00 грн 1 день
Пакет Пренатальна діагностика I триместр (ПаПП-А + вільний бета-ХГЛ) 280,00 грн 1 день
Пакет Пренатальна діагностика II триместр (АФП + бета-ХГЛ + вільний естріол) 380,00 грн 1 день
PRISCA I (ПАПП-А + вільний бета-ХГЛ + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода) 300,00 грн 1 день
PRISCA IІ (АФП + загальний ХГЛ + вільний естріол + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода) 400,00 грн 1 день
Пакет по вагітності №1 : загальний аналіз крові, Сумарні антитіла до Treponema pallidum, ALT, AST, ЛФ, амілаза, білірубін загальний, сечова кислота, сечовина, креатинін, глюкозо-толерантний тест, глюкоза, HBsAg (австралійський антиген), TORCH IgМ: TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 1100,00 грн 1 день
Пакет по вагітності №2: ALT, AST, ЛФ, амілаза, білок заг., білірубін заг., сечовина, креатинін, сечова кислота, цукор, холестерин заг., HBsAg (австралійський антиген), Сумарні антитіла до Treponema pallidum, ЗАК, глюкозо-толерантний тест) 900,00 грн 1 день
     
5.3. Щитоподібна залоза    
Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH) 130,00 грн 1 день
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 130,00 грн 1 день
Тироксин вільний (Т4 вільний) 130,00 грн 1 день
Трийодтиронін загальний (Т3) 130,00 грн 1 день
Тироксин загальний (Т4) 130,00 грн 1 день
Тиреотропний гормон 3 покоління-ультра (ТТГ-3ул) 130,00 грн 1 день
Тиреоглобулін 150,00 грн 1 день
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО) 150,00 грн 1 день
Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ) 220,00 грн 1 день
Антитіла до рецепторів ТТГ 300,00 грн 10 роб. днів
Тиреоїдна панель №1 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний) 350,00 грн 1 день
Тиреоїдна панель №2 (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО) 370,00 грн 1 день
     
6. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ    
6.1. Бореліоз    
IgM-Borellia burg. Бореліоз (Лайма) 330,00 грн Протягом 4 робочих днів
IgG -Borellia burg. 330,00 грн Протягом 2 робочих днів
     
6.2. Вірусні гепатити    
6.2.2. Гепатит А    
Антитіла lgM до HAV (Гепатит А) 160,00 грн 1 день
Сумарні антитіла до HAV (Гепатит А) 170,00 грн 1 день
     
6.2.3. Гепатит В    
HBsAg (австралійський антиген) 150,00 грн 1 день
HBsAg (підтверджуючий) 200,00 грн 1 день
Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs) 170,00 грн 1 день
Аnti HBc-IgM антитіла до HBcAg 180,00 грн Протягом 3 робочих днів
Сумарні антитіла до HbcAg (HBcT) 180,00 грн Протягом 3 робочих днів
HBeAg 250,00 грн 2 дні
Аnti HBe-сумарні антитіла до HBeAg 200,00 грн 2 дні
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 250,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл) 650,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 480,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл) 950,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
6.2.4. Гепатит С    
Сумарні Антитіла до HCV (anti HCV ІgG) 170,00 грн 1 день
Антитіла IgG до HCV (cor, NS3, NS4, NS5) підтв. 260,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 250,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл) 650,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 520,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл) 1100,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Визначення генотипу вірусу гепатиту С (метод ПЛР, генотипи: 1, 2, 3, 4, аналітична чутливість 500 МО/мл) 480,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
6.2.5. Гепатит Дельта    
Виявлення РНК вірусу гепатиту Дельта (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 250,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
6.3. TORCH-інфекції    
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 150,00 грн 1 день
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 150,00 грн 1 день
Антитіла IgМ до вірусу герпесy 1/2 типу (HSV 1/2) 170,00 грн 3 дні
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 150,00 грн 1 день
Антитіла IgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA G) 150,00 грн 1 день
EBNa IgG до нуклеарного антигена вірусу Епштейна-Барр (EBNA IgG) 150,00 грн 1 день
Антитіла IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA M) 150,00 грн 1 день
Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (метод ПЛР, кількісне визначення) 430,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ДНК вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірусу і вірсу герпесу 6 типу (ПЛР, якісне визначення) 360,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Антитіла IgM до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО) 150,00 грн 1 день
Антитіла IgG до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО) 150,00 грн 1 день
Авидність IgG до Toxoplasma gondii (ТОХО) 250,00 грн 10 роб. днів
Авидність IgG до Rubella (RUB) (червониця) 250,00 грн 10 роб. днів
Авидність IgG до CMV цитомегаловірус 250,00 грн 10 роб. днів
Авидність IgG до HSV 1/2 герпесу 250,00 грн 10 роб. днів
Toxoplasma gondii (ТОХО) (ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн 5 роб. днів
Антитіла IgМ до вірусу краснухи (RUB) 150,00 грн 1 день
Антитіла IgG до вірусу краснухи (RUB) 150,00 грн 1 день
Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 500,00 грн 1 день
Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2 400,00 грн 1 день
 
Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 450,00 грн 3 дні
Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2 350,00 грн 3 дні
Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2 900,00 грн 3 дні
Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2, VCA 1000,00 грн 3 дні
Антитіла IgG до вірусу кору 330,00 грн 5 днів
     
6.4. Гельмінти    
Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides 140,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Антитіла IgG до Toxocara canis 140,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Сумарні антитіла до лямблій 140,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Антитіла IgG до Echinococcus 180,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Антитіла IgG до Trichinella spiralis 140,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Антитіла IgG до Opisthorchis felineus 140,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Пакет "Паразитарні дослідження" №1: IgG Ascaris lumbricoides, Ig G Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій 300,00 грн Протягом 3-х робочих днів
Пакет "Паразитарні дослідження" №2: IgG Ascaris lumbricoides, Ig G Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій, IgG Opisthorchis felineus,IgG до Trichinella spiralis 550,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
6.5. Урогенітальні інфекції    
Сумарні антитіла до Treponema pallidum 160,00 грн 1 день
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 150,00 грн 3 дні
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 150,00 грн 3 дні
Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis 150,00 грн 3 дні
Антитіла IgА до Mycoplasma hominis 150,00 грн 3 дні
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis 150,00 грн 3 дні
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum 150,00 грн 3 дні
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 210,00 грн 4 дні
ПАКЕТ: IgG (Ureahlazma + Mikoplazma + Chlamidia) 380,00 грн 3 дні
     
7. ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ МЕТОДОМ ПЛР    
Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК Mycoplasma hominis (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу простого герпесу 1 та 2 типів (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Toxoplasma gondii (ТОХО) (ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ДНК вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірусу і вірусу герпесу 6 типу (ПЛР, якісне визначення) 360,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК цитомегаловірусу (метод ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику (12 типів з генотипуванням, метод ПЛР, якісне визначення) 16 тип, 18 тип, 31 тип, 33 тип, 35 тип, 39 тип, 45 тип, 51 тип, 52 тип, 56 тип, 58 тип, 59 тип 500,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусів папіломи людини низького канцерогенного ризику (6 та 11 типи, метод ПЛР, якісне визначення,) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis (метод ПЛР, якісне визначення) 380,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення) 280,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення) 550,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ: 6 тип, 11 тип, 16 тип, 18 тип, 31 тип, 33 тип, 35 тип, 39 тип, 45 тип, 51 тип, 52 тип, 56 тип, 58 тип, 59 тип (14 типів з генотипуванням, метод ПЛР, якісне визначення) 630,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ПЛР Фемофлор Дослідження біоценозу урогенітального тракту 700,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Trichomonas vaginalis (ПЛР, якісне визначення) 230,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Gardnerella vaginalis (ПЛР, якісне визначення) 220,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 250,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл) 650,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 480,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 5 МО/мл) 950,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 250,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл) 650,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 520,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, кількісне визначення, аналітична чутливість 10 МО/мл) 1100,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Визначення генотипу вірусу гепатиту С (метод ПЛР, генотипи: 1, 2, 3, 4, аналітична чутливість 500 МО/мл) 480,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту Дельта (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл) 250,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Визначення RNA SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR (ПЛР) 500,00 грн 1 день
     
8. ІНШІ ІНФЕКЦІЇ    
Антитіла до ВІЛ 150,00 грн 1 день
Антитіла IgG до Helicobacter pylori 160,00 грн 1 день
Експрес-тест для дiагностики коронавiрусу (2019-nCoV) на антитiла IgM/IgG 650,00 грн 30 хв.
Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА) 250,00 грн 1 день
Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА) 250,00 грн 1 день
Антитіла IgM/IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА) 400,00 грн 1 день
Антитіла IgG до S-білка коронавірусу SARS-CoV-2 (кількісне визначення) 300,00 грн 3 дні
Антиген COVID-19 300,00 грн 15 хв.
     
9. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Імуноглобулін Е IgE 150,00 грн 1 день
Імуноглобулін А IgA 150,00 грн 1 день
Імуноглобулін G IgG 150,00 грн 1 день
Імуноглобулін M IgM 150,00 грн 1 день
Пакет: IgA+IgG+IgM 350,00 грн 1 день
     
     
10. АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
10.1. Харчові алергени:    
- Алерген меду IgE 140,00 грн 1 день
- Алерген шоколаду IgE 140,00 грн 1 день
     
10.2. Пилкові алергени:    
- Алерген пилку тополі IgE 140,00 грн 1 день
- Алерген пилку акації IgE 140,00 грн 1 день
- Алерген пилку липи IgE 140,00 грн 1 день
     
10.3. Побутові алергени:    
- Алерген овечої шерсті IgE 140,00 грн 1 день
- Алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ) IgE 140,00 грн 1 день
- Алерген пліснявого грибка Cephalosporium acremonium IgE 140,00 грн 1 день
     
10.4. Скринінгові пакети алергенів:    
- Алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени пір’я гуски, курки, качки, індика IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени харчових продуктів: помідор , картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ 180,00 грн 1 день
- Алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени побутові: епітелій-шерсть кота й собаки, пір’я курки й гуски IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, садова трава, кедр, тимофіївка IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus,тарган) IgE 180,00 грн 1 день
- Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE 180,00 грн 1 день
     
10.5. Пакети алергенів:    
"Цвітіння трав": 400,00 грн 1 день
- Імуноглобулін Е IgE;
- алергени пилку полину, амброзії голометельчатої, тимофіївки, газонної трави, кедра;
- алергени трав. пилку: амброзія полиновидна, полин, чортополох, подорожник, конюшина
"Респіраторна алергія (дерева)": 630,00 грн 1 день
- Імуноглобулін Е IgE;
- алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в'яз, дуб;
- алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в'яз;
- алерген пилку липи;
- алерген пилку акації
"Алергія: домашній пил": 770,00 грн 1 день
- Імуноглобулін Е IgE;
- алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus;
- алергени шерсті та епітелію кота й собаки, пір'я гуски та курки;
- алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.;
- алерген овечої шерсті (волокно);
- алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ)
"Харчова алергія": 1000,00 грн 1 день
- Імуноглобулін Е IgE;
- алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис;
- алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко;
- алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця;
- алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина;
- алерген шоколаду;
- алерген меду
"Домашній улюбленець": 700,00 грн  1 день
- Імуноглобулін Е IgE;
- алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови;
- алергени пір'я гуски, курки, качки, індика;
- алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом'яка, щура, миші;
- алергени пір'я папуги, канарки, хвилястого папуги
"Педіатрична панель": 1100,00 грн 1 день
- Імуноглобулін Е IgE;
- алерген меду;
- алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE;
- алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ;
- алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE;
- алерген шоколаду IgE;
- алергени домашнього пилу Greer Labs IgG4
- алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE
- алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко IgE
     
     
11. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Бактеріологічний посів матеріалу 220,00 грн 3-5 днів
Визначення чутливості до а/б та протигрибкових препаратів 110,00 грн 3-7 днів
Аналіз калу на дисбіоз з визначенням чутливості до а/б та п/г препаратів 320,00 грн 5-7 днів
Бактеріологічний посів з вуха + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з носа + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з ока + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з піхви + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів із зіву + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів харкотиння + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів жовчі + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з рани + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти + антибіотикограма 350,00 грн до 24 днів
Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (зів) 220,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (носова порожнина) 220,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів) 220,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (носова порожнина) 220,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів+носова порожнина) 220,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з виділень простати + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів з виділень уретри + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів на мікрофлору (урогенітальний тракт) + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок + антибіотикограма 260,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок+антибіотикограма 260,00 грн 5-7 днів
Бактеріологічний посів крові на стерильність 380,00 грн 5-7 днів
Бактеріологічний посів ліквору на стерильність 380,00 грн 5-7 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на анаеробну флору 350,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія) + антибіотикограма 330,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагу 330,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби + антибіотикограма 400,00 грн 3-5 днів
Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку (Haemophilus influenzae) + антибіотикограма 330,00 грн 3-5 днів
     
11.1 Визначення поширення факторів ризику виникнення гнійно-септичних інфекцій**    
Бактеріологічний контроль стерилізаційного обладнання за допомогою тест-штамів *** 260,00 грн 3-7 днів
Оцінка якості проведення поточної дезінфекції (бактеріологічний посів змивів з об'єктів довкілля) *** 100,00 грн 3-5 днів
Оцінка якості проведення поточної дезінфекції (бактеріологічний посів змивів з об'єктів довкілля) з визначенням чутливості до а/б препаратів, дезінфектантів *** 120,00 грн 3-5 днів
Оцінка якості проведення стерилізації виробів медичного призначення (бактеріологічний посів змивів з стерилізованого матеріалу, інструментарію, тощо) *** 100,00 грн 3-5 днів
Оцінка якості проведення стерилізації виробів медичного призначення (бактеріологічний посів змивів з стерилізованого матеріалу, інструментарію, тощо) з визначенням чутливості до а/б препаратів, дезінфектантів *** 120,00 грн 3-5 днів
Визначення мікробного забруднення повітря приміщень (один показник) ** 100,00 грн 3-5 днів
Визначення чутливості збудників інфекційних захворювань до а/б препаратів, дезінфектантів (8 препаратів) 110,00 грн 3-7 днів
*Вказані терміни виконання бактеріологічних досліджень орієнтовні та залежать від виду висіяної флори    
**призаключенні договору на один календарний рік діють договірні ціни    
***одне дослідження одного об'єкта    
     
12. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ    
Загальний аналіз сечі 120,00 грн 1 день
Аналіз сечі на кетонові тіла 50,00 грн 1 день
Аналіз сечі по Нечипоренку 120,00 грн 1 день
Кортизол добової сечі 180,00 грн 1 день
Альфа-амілаза сечі ранкової 60,00 грн 1 день
Альфа-амілаза сечі добової 60,00 грн 1 день
Натрій сечі (разової) 60,00 грн 1 день
Мікроальбумін сечі добової 80,00 грн 1 день
Мікроальбумін сечі 60,00 грн 1 день
Натрій добової сечі 60,00 грн 1 день
Калій добової сечі 60,00 грн 1 день
Хлор добової сечі 60,00 грн 1 день
Кальцій добової сечі 60,00 грн 1 день
Магній добової сечі 60,00 грн 1 день
Фосфор добової сечі 60,00 грн 1 день
Креатинін добової сечі 60,00 грн 1 день
Сечова к-та добової сечі 60,00 грн 1 день
Співвідношення мікроальбумін/креатинін 120,00 грн 1 день
Креатинін+мікроальбумін+співвідношення+ сечова к-та 150,00 грн 1 день
В-2 мікроглобулін 180,00 грн 1 день
Цукор добової сечі 80,00 грн 1 день
Білок добової сечі 80,00 грн 1 день
     
13. ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ    
Аналіз калу на наявність я/г та найпростіших 130,00 грн 1 день
Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій 260,00 грн 1 день
Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій 260,00 грн 1 день
Виявлення антигенів сальмонел у зразках фекалій 280,00 грн 1 день
Виявлення ротавірусу та/або аденовірусу у зразках фекалій (діагностика вірусних гастроентеритів) 240,00 грн 1 день
Тест на визначення прихованої крові в фекаліях (нижній відділ кишківника) + (верхній відділ кишківника) 250,00 грн 1 день
     
14. ГІНЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Аналіз мазка на мікрофлору (C + V + U) 120,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Цитологічне дослідження мазка цервікального каналу 120,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
     
15. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ    
ANA SCREEN: AT до dsDNA, nDNA, SS-A/Ro, SS-B/La, RNP70, Sm, RNP/Sm B, Jo-1 та ін. 260,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
ANA 17 Pro (методом Імуноблот) 820,00 грн Тимчасово не виконуємо
AT IgG до двоспіральної ДНК (ADNA-2) (ds-DNA) 280,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (anti CCP) 320,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA) 380,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Антитіла до мітохондрій AMA-M2 (AMA-M2) 400,00 грн Протягом 5-ти робочих днів
Виявлення антигену HLA-B 27 550,00 грн 6 днів
     
16. ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ (ЛІКВОРУ)    
Загальний аналіз ліквору 200,00 грн 1 день
Білок у лікворі 100,00 грн 1 день
Глюкоза у лікворі 100,00 грн 1 день
Хлориди у лікворі 100,00 грн 1 день
     
17. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Назоцитограма 120,00 грн 1 день
Швидкий тест на виявлення антигенів вірусу грипу А та В 350,00 грн 1 день
Швидкий тест на виявлення Str. Групи А 220,00 грн 1 день
Якісне виявлення тропоніну І у цільній крові швидким тестом 180,00 грн 1 день
Дослідження матеріалу (мікроскопія) на кліщі Demodex 120,00 грн 1 день
Посткоітальний тест 180,00 грн 1 день
Гістологічне дослідження 600,00 грн До 3-х робочих днів

Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальну ціну ви можете дізнатися на рецепції клініки або за телефоном: (066) 160 20 20 | (0312) 67 18 17.