Переваги комп’ютерної томографії "ГЕМО МЕДИКА"

Переваги комп’ютерної томографії у КЛІНІЦІ "ГЕМО МЕДИКА":

1. Якісне зображення завдяки 16-ти детекторам, які одночасно зчитують інформацію з тіла пацієнта в різних проекціях.

2. Максимальна інформативність – після обробки інформації формується зображення з кроком 0,6 мм, у результаті чого візуалізуються надзвичайно дрібні анатомічні структури.

3. Швидкість проведення обстеження – одна процедура триває в середньому 20-40 секунд, окрім випадків, коли необхідне введення контрастної речовини. Це дозволяє швидко обстежити великі анатомічні ділянки, а також щодня приймати велику кількість пацієнтів.

4. Безпека пацієнта – в сучасному комп'ютерному томографі SIEMENS SOMATOM Emotion 16' датчик, що випромінює рентгенівські промені, дуже чітко фокусується на обстежуваній ділянці. Це мінімізує опромінення сусідніх ділянок та організму в цілому.

5. 3D-зображення – після обробки інформації, отриманої з 16-ти датчиків, і подальшої мультипланарної реконструкції, ми можемо отримати тривимірне зображення анатомічної ділянки.

6. Високопрофесійний персонал, навчений якісно проводити дослідження й інтерпретувати їх.

Ціни на послуги комп’ютерної томографії

Підготовка до обстеження