Види обстежень

КЛІНІКА "ГЕМО МЕДИКА" надає такі види обстежень з використанням комп’ютерної томографії:

 1. Комп'ютерна томографія різних анатомічних ділянок (без контрастування) дає можливість отримати зображення з деталізацією менше одного міліметра і побачити структури, яких не видно на звичайних рентгенограмах.
 2. КТ-ангіографія дозволяє швидко і з найменшим ризиком для пацієнта отримати детальне зображення судин та змін в них.
 3. КТ із внутрішньовенним підсиленням дозволяє отримати більш чітке і контрастне зображення. Є необхідним для діагностики різних уражень паренхіматозних органів.
 4. КТ-перфузія тканин – це метод, що дозволяє виявити чіткі межі некротичних змін у деяких органах та прогнозувати ступінь відновлення їхніх функцій.

Сфери застосування комп’ютерної томографії

Неврологія та нейрохірургія

 • оцінка травматичних ушкоджень голови

 • виявлення та характеристика інсультів

 • інтракраніальні гематоми

 • виявлення субарахноїдальних крововиливів

 • пошук аневризмів та артеріовенозних мальформацій

 • скринінг пухлин головного мозку

 • інфекційні ураження головного мозку

Травматологія та ортопедія

 • оцінка травм і переломів хребта, кісток тазу, кінцівок

 • виявлення гриж, протрузій міжхребцевих дисків

 • оцінка дегенеративних стенозів хребетного каналу

 • виявлення запальних, інфекційних уражень хребта

 • запальне ураження крижово-кульшових суглобів

 • діагностика вроджених деформацій хребта

Захворювання ЛОР-органів

 • оцінка травматичних ушкоджень лицьового скелета

 • характеристика вроджених деформацій лицьового скелета

 • виявлення і характеристика запальних, пухлинних уражень навколоносових пазух

 • передопераційне планування різних втручань, включаючи ендоскопічну хірургію

Хірургія

 • закриті травми грудної клітки та черевної порожнини

 • оцінка гострих хірургічних захворювань

 • диференціальна діагностика причин гострого живота

 • передопераційне планування складних операцій на печінці, підшлунковій залозі, нирках

Урологія

 • виявлення первинних неопластичних утворень сечовивідної системи на ранніх стадіях розвитку

 • стадіювання онкологічних процесів нирок, сечоводів, сечового міхура

 • виявлення рівня обструкції при нирковій кольці, запальної й пухлинної структури сечоводу

 • оцінка деяких вроджених порушень розвитку сечовивідної системи

 • оцінка патологій надниркових залоз

Судинна хірургія

 • ангіографія судин головного мозку

 • ангіографія судин шиї

 • ангіографія грудної та черевної аорти

 • ангіографія легеневих артерій

 • ангіографія ниркових артерій

 • ангіографія мезентеріальних артерій

 • оцінка артерій верхніх і нижніх кінцівок

Онкологія

 • виявлення первинних неопластичних утворень на ранніх стадіях

 • виявлення метастатичних уражень легенів, кісток, печінки, очеревини, лімфовузлів

 • передопераційне стадіювання онкозахворювань і післяопераційне спостереження для раннього виявлення рецидивів

 • ведення пацієнтів на тлі хіміо- та променевої терапії

Пульмонологія

 • виявлення первинних неопластичних утворень в легенях, плеврі на ранніх стадіях

 • виявлення та характеристика туберкульозних уражень

 • виявлення прихованих пневмоній

 • виявлення ускладнень при важких запальних процесах

 • оцінка ступеню емфіземи

 • характеристика дифузних інтерстиціальних уражень

Гастроентерологія

 • оцінка печінки при цирозах

 • виявлення гепатоцелюлярних раків

 • оцінка портальної гіпертензії

 • характеристика гострих панкреатитів, виявлення панкреонекрозу на ранніх стадіях

 • виявлення та стадіювання пухлин шлунка, кишечника

 • оцінка ступеню ураження при хворобі Крона

 • виявлення грижі стравохідного отвору діафрагми

Ціни на послуги комп’ютерної томографії

Підготовка до обстеження