Функціональна діагностика

Неодноразово виникає ситуація, коли результати вимірювання АТ у кабінеті лікаря далекі від об’єктивних реальних значень. Пояснити це можна реакцією серцево-судинної системи на візит до лікаря, коли виникає гіпертензія «білого халату». Існують також інші ситуації, коли одноразові вимірювання тиску й дані історії хвороби не дають достатньої інформації про коливання АТ, а отримані під час огляду нормальні показники тиску не дають упевненості в тому, що вони є реальними. Власне, для більш точної діагностики артеріального тиску використовується метод добового моніторингу АТ.

Прилад для добового моніторингу АТ забезпечує регулярне, впродовж 24-х годин, вимірювання АТ із заданими інтервалами та збереження результатів на спеціальному носії. Отримана інформація обробляється комп'ютерною програмою, а результати видаються пацієнту в друкованому вигляді.

Всесвітня організація з охорони здоров’я вказує такі переваги використання ДМАТ:

 • дані ДМАТ точніше відображають рівень артеріального тиску в умовах звичайного життя пацієнтів;
 • середні значення АТ, отримані при ДМАТ, тісніше пов’язані з ураженням органів-мішеней, ніж дані клінічних вимірювань;
 • дані ДМАТ до початку лікування можуть мати прогностичне значення у розвитку серцево-судинних ускладнень;
 • регрес ураження органів-мішеней тісніше пов’язаний зі зміною середньодобових значень АТ, ніж із рівнем клінічного АТ;
 • оцінка рівнів та коливань АТ упродовж 24-х годин (для деяких пацієнтів характерні нічні та ранкові підйоми АТ, що є особливо небезпечним з огляду на ризик інсульту чи інфаркту);
 • діагностика гіпертензії «білого халату»;
 • точніша оцінка важкості артеріальної гіпертензії;
 • кращий підбір медикаментів та оцінка тривалості збереження ефекту в кожному конкретному випадку.

Для отримання коректних результатів добового моніторингу АТ необхідно дотримуватися таких правил:

 • вести звичний спосіб життя під час дослідження;
 • у момент вимірювання АТ рука з манжетою повинна бути максимально розслабленою;
 • вести детальний щоденник подій з чіткою фіксацією часу, вказуванням періоду сну, фізичної активності, прийому медикаментів тощо;
 • обережно поводитися з приладом, уникати механічних ушкоджень, спостерігати, щоб не перетискався гумовий шланг, по якому надходить повітря.