ОФОРМЛЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТКІВ В КЛІНІЦІ «ГЕМО МЕДИКА»

Четвер, 26 жовтня 2017 16:40
ОФОРМЛЕННЯ ЛІКАРНЯНИХ ЛИСТКІВ В КЛІНІЦІ «ГЕМО МЕДИКА»

Якщо ви не можете вийти на роботу через те, що захворіли ви самі або ваша дитина - вам потрібен лікарняний  листок, який підтвердить, що ваша відсутність на роботі пов'язана з захворюванням. Раніше такого роду документ видавався тільки державними закладами, але тепер його можливо отримати і в приватних медичних установах (за умови наявності ліцензії Міністерства охорони здоров'я України та сертифіката державної акредитації закладу охорони здоров'я незалежно від форм власності), зокрема в Клініці «ГЕМО МЕДИКА».

Право видачі лікарняного листка , згідно Наказу головного лікаря Клініки, мають лікар- педіатр, сімейний лікар та акушер-гінеколог. Лікарі- спеціалісти (інші вузькі спеціальності) листки тимчасової непрацездатності не оформляють.

Листок тимчасової непрацездатності відкривається тільки в день звернення. Заднім числом лікарняний не відкривається.

У разі порушення хворим режиму лікування та призначень лікаря, за неявкою на повторний огляд лікар має право закрити листок тимчасової непрацездатності з вказівкою «За порушення режиму».

Оформлення лікарняних листків в Клініці «ГЕМО МЕДИКА» :

  1. Обов’язкове ваше персональне звернення до спеціалістів через попередній запис на прийом.
  2. Під час прийому , лікар  вислуховує скарги пацієнта, знайомиться з його історією хвороби, оглядає , рекомендує оптимальні методи лікування;
  3. При необхідності, направляє на додаткові обстеження, аналізи, процедури; направляє на консультацію до спеціаліста за профілем.
  4.  На підставі зібраної інформації , ставиться діагноз, призначається лікування і, при необхідності, оформляється лікарняний листок.Однак лікар може відмовити в оформленні лікарняного листка, якщо для цього відсутні медичні підстави.

Термін дії тимчасової непрацездатності визначає лікар,  що залежить від важкості перебігу захворювання.  Згідно із законодавством України, лікарняний листок може видаватися на термін до 3-5 календарних днів, після призначається повторний огляд лікаря з визначенням необхідності  продовження лікарняного листка . Якщо стан хворого потребує подальшої непрацездатності, на 10-й день хворий оглядається лікуючим лікарем та завідувачем амбулаторно- поліклінічним відділенням, продовжується лікування до 14-ти днів.

Оформлення лікарняного листка в Клініці «ГЕМО МЕДИКА» входить у вартість прийому лікаря. 

Лікарняні листки, видані в Клініці «ГЕМО МЕДИКА» - документи суворої звітності, мають юридичну силу і можуть надаватися за місцем роботи або навчання.

Порядок видачі таких документів регулюється Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують  тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою Наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 13.11.2001 № 455.

 

Листок непрацездатності (довідка) в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем переважно за місцем проживання чи роботи. У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються  за наявності заяви-клопотання  особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності (довідка) видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності.

Захворювання студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів засвідчується довідкою форми № 095/о (vb369282-00) "Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад", затвердженою наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369.

Вагітні жінки, які перебувають на обліку в Клініці «ГЕМО МЕДИКА» можуть отримати листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами з 30 тижнів вагітності одночасно на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 - після).

Бажаємо Вам не хворіти і бути здоровими. Будьте уважними до стану свого здоров’я, та якщо вже трапилося так, що ви застудилися чи захворіли, довірте найцінніше що у вас є ,- здоров’я - кваліфікованим  фахівцям.

Ми справді піклуємось про вас. 

Автор статті: Світлана Михайлівна Полянська, завідувач амбулаторно-поліклінічним відділенням, сімейний лікар, лікар-педіатр Клініки «ГЕМО МЕДИКА».