Ціни на Лабораторну діагностику

Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальну ціну ви можете дізнатися на рецепції клініки або за телефоном: (0312) 67 18 17 | (099) 531 76 87.

ПЕРЕЛІК ЦІН НА ПОСЛУГИ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
"ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА"

Перелік досліджень

Вартість послуги

Термін виконання

Забір крові

20,00 грн

Забір крові системою метелик (діти до 6 років)

25,00 грн

Забір калу на я/г

50,00 грн

Забір крові на дому

90,00 грн

Терміновий забір матеріалу

60,00 грн

Зішкріб урогенітальний

80,00 грн

1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальний аналіз крові (25 параметрів)

80,00 грн

1 день

ШОЕ

20,00 грн

1 день

Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ + ретикулоцити

140,00 грн

1 день

Група крові + резус-фактор

70,00 грн

1 день

Ретикулоцити

70,00 грн

1 день

Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ

90,00 грн

1 день

Загальний аналіз крові (25 параметрів) + ШОЕ+ мікроскопія мазка

110,00 грн

1 день

Антирезусні антитіла

140,00 грн

1-2 дні

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR/МНС)

50,00 грн

1 день

Протромбіновий індекс/Тромбопластиновий час (РІ/ТТ)

50,00 грн

1 день

Активований частковий тромбопластиновий час (APTT/АЧТЧ)

50,00 грн

1 день

Тромбіновий час (ТТ/ТЧ)

50,00 грн

1 день 

Фібриноген (Fbg)

50,00 грн

1 день 

Антитромбін ІІІ хромоген (АТ ІІІ)

100,00 грн

1 день 

Рутинна панель №1 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg)

160,00 грн

1 день 

Рутинна панель №2 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, Д-димер)

240,00 грн

1 день 

Д-димер

130,00 грн

1 день 

Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2 + ratio)

200,00 грн

1 день 

2.1. Діагностика порушень гемостазу

Рутинна панель №3 (ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер)

330,00 грн

1 день

Пакет "Діагностика тромбофілій №1": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-димер, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серіну, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета-2-глікопротеїну

950,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Діагностика тромбофілій №2": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серіну, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета-2-глікопротеїну

1000,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Діагностика тромбофілій №3": ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, АТ ІІІ, Д-Димер, гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг, протеїн С %, протеїн S %, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серіну, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета-2-глікопротеїну

14500,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Контроль гемостазу у вагітних з ВА" : ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg,  , Д-Димер, гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, протеїн С скринінг

630,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Пакет "Контроль гемостазу у вагітних без ВА" : ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg,  Д-Димер, гомоцистеїн, протеїн С скринінг

480,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Протеїн С скринінг (proCglobal)

250,00 грн

1 день

Протеїн S (%)

280,00 грн

1 день

Протеїн С (%)

280,00 грн

1 день

Антифосфоліпідні антитіла IgG до кардіоліпіну, фосфатидил серіну, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета-2-глікопротеїну

240,00 грн

1 день 

Антифосфоліпідні антитіла IgM до кардіоліпіну, фосфатидил серіну, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти, бета-2-глікопротеїну

240,00 грн

1 день 

3. БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

3.1. Електроліти

Натрій (Na)

50,00 грн

1 день

Калій (K)

50,00 грн

1 день

Хлор (Cl)

50,00 грн

1 день

Панель електролітів (Na, K, Cl), іонограма

110,00 грн

1 день

3.2. Клінічна хімія

Комплексне біохімічне обстеження (11 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, ЛФ, ALT, AST

250,00 грн

1 день

Комплексне біохімічне обстеження (13 параметрів): сечовина, холестерин, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, глюкоза, білок загальний, амілаза, сечова кислота, GGT, ЛФ, ALT, AST

290,00 грн

1 день

Печінкові проби (ALT, AST, GGT, ЛФ, білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін)

180,00 грн

1 день

Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)

90,00 грн

1 день

Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

150,00 грн

1 день

Пакет на госпіталізацію №1 (ЗАК, ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, Fbg, сечовина, креатинін, білірубін загальний, глюкоза, білок загальний, ALT, AST, Na, K, CL, HBsAg, антитіла до HCV, сумарні антитіла до Treponema pallidum)

850,00 грн

1 день

Пакет на госпіталізацію №2 (ЗАК, глюкоза,Сумарні антитіла до Treponema pallidum)

240,00 грн

1 день

Аланінамінотрансфераза (ALT)

40,00 грн

1 день

Аміак

40,00 грн

1 день

Аспартатамінотрансфераза (AST)

40,00 грн

1 день

Альбумін

40,00 грн

1 день 

Альфа-амілаза

40,00 грн

1 день

Бікарбонати

110,00 грн

1 день

Протеїнограма (білкові фракції)

130,00 грн

1 день

Білок загальний

40,00 грн

1 день

Білірубін загальний

40,00 грн

1 день

Білірубін прямий

40,00 грн

1 день

Білірубін непрямий

40,00 грн

1 день

Карбамазепін

150,00 грн

1 день

Вальпроєва кислота

150,00 грн

1 день

Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)

40,00 грн

1 день

Глюкоза

40,00 грн

1 день

Залізо (сироваткове залізо)

60,00 грн

1 день

Залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)

80,00 грн

1 день

Інсулін

110,00 грн

1 день

Калій

50,00 грн

1 день

Кальцій іонізований

90,00 грн

1 день

Кальцій

50,00 грн

1 день

Кисла фосфатаза

60,00 грн

1 день

Кліренс креатиніну

60,00 грн

1 день

Креатинін

40,00 грн

1 день

Креатинінфосфакіназа (КФК)

60,00 грн

1 день

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

60,00 грн

1 день

Ліпаза

60,00 грн

1 день

Лужна фосфатаза

40,00 грн

1 день

Магній

50,00 грн

1 день

Сечова кислота

40,00 грн

1 день

Сечовина

40,00 грн

1 день

С-пептид

120,00 грн

1 день

С-реактивний білок високочутливий

70,00 грн

1 день

Тригліцериди

40,00 грн

1 день

Фосфор

50,00 грн

1 день

Холестерин

40,00 грн

1 день

3.3. Ліпідний обмін

Ліпопротеїди високої щільності ЛПВЩ + ліпопротеїди низької щільності ЛПНЩ

90,00 грн

1 день 

Ліпопротеїди фракційно (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ), коефіцієнт атерогенності

150,00 грн

1 день 

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)

50,00 грн

 1 день

Ліпопротеїди низької щільності  (ЛПНЩ)

50,00 грн

1 день 

Тригліцериди

40,00 грн

1 день 

Холестерин

40,00 грн

1 день 

3.4. Ензими

Лужна фосфатаза

40,00 грн

1 день 

Аспартатамінотрансфераза (AST)

40,00 грн

1 день 

Аланінамінотрансфераза (ALT)

40,00 грн

1 день 

Креатинкіназа-МВ (Creatin Kinase MB)

100,00 грн

1 день 

Ліпаза

60,00 грн

1 день 

Гамма-глутаматтрансфераза (GGT)

40,00 грн

1 день 

Бікарбонати

110,00 грн

1 день 

3.5. Протеїни

В-2 Мікроглобулін

140,00 грн

1 день 

Прокальцитонін

390,00 грн

1 день 

С-реактивний протеїн високочутливий (CRP)

70,00 грн

1 день 

Мікроальбумін (MALB)

80,00 грн

1 день 

Антистрептолізин-О (ASLO)

60,00 грн

1 день 

Ревматоїдний фактор (RF)

60,00 грн

1 день 

3.6. Анемія

Трансферин

90,00 грн

1 день 

Феритин

110,00 грн

1 день 

Фолієва к-та

140,00 грн

1 день 

Вітамін B12

130,00 грн

1 день 

Залізо (сироваткове залізо)

60,00 грн

1 день 

Залізозв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)

80,00 грн

1 день 

Гаптоглобін

110,00 грн

1 день 

Пакет "Анемія": фолієва к-та + В12 + залізо + ЗЗЗС + феритин + трансферин

500,00 грн

1 день 

3.7. Вуглеводний обмін

Глюкоза

40,00 грн

1 день 

Інсулін

110,00 грн

1 день 

С-пептид

120,00 грн

1 день 

Глікозильований гемоглобін (HA1C)

110,00 грн

1 день 

Глюкозотолерантний тест

140,00 грн

1 день 

Індекс НОМА

150,00 грн

1 день 

Діабетичний пакет (глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид)

300,00 грн

1 день 

3.8. Кардіо-ревматологічна панель

Кардіо-васкулярний ризик (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, С-реактивний білок високочутливий, ALT, AST, Na, K, CL, КФК, ЛДГ)

350,00 грн

1 день 

Тропонін I Ultra (кількісне визначення)

820,00 грн

1 день 

Гомоцистеїн

250,00 грн

1 день 

Гаптоглобін

110,00 грн

1 день 

Креатинкіназа МВ-фракція

100,00 грн

1 день 

Ревмопроби (С-реактивний протеїн, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О)

160,00 грн

1 день 

3.9. Виявлення ліків у крові

Карбамазепін

150,00 грн

1 день 

Вальпроєва кислота

150,00 грн

1 день 

4. ОНКОМАРКЕРИ

Альфа-фетопротеїн (АФП)

130,00 грн

1 день 

Онкомаркер яєчників (CA 125)

130,00 грн

1 день 

Онкомаркер яєчників HE4

340,00 грн

1 день 

Індекс ROMA (HE4/CA 125)

470,00 грн

1 день 

Онкомарер молочної залози (CA 15-3)

130,00 грн

1 день 

Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)

130,00 грн

1 день 

Раково-ембріональний антиген (CEA)

130,00 грн

1 день 

Простат-специфічний антиген зв’язаний (cPSA)

130,00 грн

1 день 

Простат-специфічний антиген загальний (tPSA)

130,00 грн

1 день  

Простат-специфічний антиген вільний (fPSA)

130,00 грн

1 день  

Пакет (cPSA + tPSA)

190,00 грн

1 день  

Пакет (fPSA + tPSA+індекс вільного PSA)

190,00 грн

1 день  

5. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ/ГОРМОНИ

Кортизол

140,00 грн

1 день

Соматотропний гормон (СТГ)

140,00 грн

1 день

Кортизол ранковий

130,00 грн

1 день

Кортизол вечірній

130,00 грн

1 день

Аденокортикотропний гормон (АКТГ)

130,00 грн

1 день  

Паратгормон

130,00 грн

1 день  

Кальцитонін

210,00 грн

1 день  

Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1)

200,00 грн

1 день  

Ренін

700,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Альдостерон

450,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Альдостерон-ренінове співвідношення

970,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

5.1. Репродуктивна панель

Антимюлерів гормон (АМГ)

340,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

130,00 грн

1 день 

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

130,00 грн

1 день 

Естрадіол

130,00 грн

1 день 

Прогестерон

130,00 грн

1 день 

Пролактин

130,00 грн

1 день 

Тестостерон

130,00 грн

1 день 

Тестостерон вільний

160,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Альфа-фетопротеїн

130,00 грн

1 день  

Загальний ХГЛ

140,00 грн

1 день  

Дигідроепіандростерон (DHEA)

130,00 грн

1 день  

Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG)

130,00 грн

1 день  

Гормональний пакет №1 - фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ)

300,00 грн

1 день  

Гормональний пакет №2 - 1 фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)

380,00 грн

1 день  

Гормональний пакет №3 - фаза МЦ (пролактин, ФСГ, ЛГ, прогестерон)

380,00 грн

1 день  

5.2. Пренатальна діагностика

Хоріонічний гонадотропін загальний (бета-ХГЛ)

130,00 грн

1 день  

Вільний бета-ХГЛ

130,00 грн

1 день  

Альфа-фетопротеїн (АФП)

130,00 грн

1 день  

Естріол вільний

140,00 грн

1 день  

ПАПП-А (РАРР-А)

180,00 грн

1 день  

Пакет Пренатальна діагностика I триместр (ПаПП-А + вільний бета-ХГЛ)

240,00 грн

1 день  

Пакет Пренатальна діагностика II триместр (АФП + вільний бета-ХГЛ + вільний естріол)

320,00 грн

1 день  

PRISCAI (ПАПП-А + вільний бета-ХГЛ + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

240,00 грн

1 день  

PRISCAIІ (АФП + загальний ХГЛ + вільний естріол + розрахунок ризиків розвитку хромосомної патології у плода)

320,00 грн

1 день  

5.3. Щитоподібна залоза

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

110,00 грн

1 день 

Тироксин вільний (Т4 вільний)

110,00 грн

1 день  

Трийодтиронін загальний (Т3)

110,00 грн

1 день  

Тироксин загальний (Т4)

110,00 грн

1 день  

Тиреотропний гормон 3 покоління-ультра (ТТГ-3ул)

110,00 грн

1 день  

Тиреоглобулін

130,00 грн

1 день  

Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО)

130,00 грн

1 день  

Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ)

130,00 грн

1 день  

Антитіла до рецепторів ТТГ

320,00 грн

1 день  

Тиреоїдна панель №1 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний)

280,00 грн

1 день  

Тиреоїдна панель №2 (ТТГ, Т4 вільний, АТ-ТПО)

290,00 грн

1 день  

6. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ

6.1. Бореліоз

IgM-Borellia burg. Бореліоз (Лайма)

280,00 грн

1 день  

IgG -Borellia burg.

280,00 грн

1 день  

6.2. Вірусні гепатити

6.2.2. Гепатит А

Антитіла lgM до HAV (Гепатит А)

120,00 грн

1 день  

Сумарні антитіла до HAV (Гепатит А)

140,00 грн

1 день  

         6.2.3. Гепатит В

HBsAg (австралійський антиген)

110,00 грн

1 день   

HBsAg (підтверджуючий)

200,00 грн

1 день   

Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs)

120,00 грн

1 день   

Аnti HBc-IgM антитіла до HBcAg

140,00 грн

1 день   

HBeAg

140,00 грн

1 день

Аnti HBe-сумарні антитіла до HBeAg

150,00 грн

1 день   

Сумарні антитіла до HbcAg (HBcT)

140,00 грн

1 день   

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, якісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення,  аналітична чутливість 5 МО/мл)

580,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, кількісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

420,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий,  кількісне визначення,  аналітична чутливість 5 МО/мл)

780,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

       6.2.4. Гепатит С

Антитіла IgM до HCV (aHCV)

150,00 грн

1 день

Сумарні антитіла IgG до HCV (aHCV)

140,00 грн

1 день

Антитіла IgG до HCV (cor, NS3, NS4, NS5) підтв.

150,00 грн

1 день

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, якісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення,  аналітична чутливість 10 МО/мл)

580,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, кількісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

480,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий,  кількісне визначення,  аналітична чутливість 10 МО/мл)

980,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Визначення генотипу вірусу гепатиту С (метод ПЛР, генотипи: 1a, 1b, 2, 3a, 4,  аналітична чутливість 500 МО/мл)

420,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

       6.2.5. Гепатит Дельта

Виявлення РНК вірусу гепатиту Дельта (метод ПЛР, якісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

6.2. TORCH-інфекції

Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV)

110,00 грн

1 день 

Авидність IgG до цитомегаловірусу (CMV)

200,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV)

140,00 грн

1 день 

Антитіла IgМ до вірусу герпесy 1/2 типу (HSV 1/2)

140,00 грн

1 день 

Авидність IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2)

200,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2)

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA G)

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр (VCA M)

110,00 грн

1 день 

Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (метод ПЛР, якісне визначення)

180,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр (метод ПЛР, кількісне визначення)

360,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Авидність IgG до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

200,00 грн

 1 день 

Антитіла IgM до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

110,00 грн

1 день  

Антитіла IgG до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)

110,00 грн

1 день  

Антитіла IgМ до вірусу краснухи (RUB)

110,00 грн

1 день  

Антитіла IgG до вірусу краснухи (RUB)

110,00 грн

1 день  

Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

360,00 грн

1 день  

Пакет "TORCH IgG" (перед вагітністю без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2

280,00 грн

1 день  

Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності): TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

360,00 грн

1 день  

Пакет "TORCH IgМ" (під час вагітності без краснухи): TOXO, CMV, HSV 1/2

280,00 грн

1 день  

Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

700,00 грн

1 день  

Пакет "TORCH IgG та IgМ": TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2, VCA

800,00 грн

1 день  

6.4. Гельмінти

Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides

110,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Антитіла IgG до Toxocara canis

110,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Сумарні антитіла до лямблій

110,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Антитіла IgG до Echinococcus

150,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Антитіла IgG до Trichinella spiralis

110,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Антитіла IgG до Opisthorchis felineus

110,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Пакет "Паразитарні дослідження" №1:
IgG до Ascaris lumbricoides, IgG до Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій

250,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

Пакет "Паразитарні дослідження" №2:
IgG Ascaris lumbricoides, IgG до Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій, IgG до Opisthorchis felineus, IgG до Trichinella spiralis

450,00 грн

Протягом 3-х робочих днів 

6.5. Урогенітальні інфекції

Сумарні антитіла до Treponema pallidum

100,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis

110,00 грн

 1 день

Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgА до Ureaplasma urealyticum

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgА до Mycoplasma hominis

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до Mycoplasma hominis

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum

110,00 грн

1 день 

Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis

110,00 грн

1 день 

ПАКЕТ IgG (Ureahlazma + Mikoplazma + Chlamidia)

280,00 грн

1 день 

7.Дослідження матеріалу методом ПЛР

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на CHLAMYDIA TRACHOMATIS

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на UREAPLASMA SPECIES

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на UREAPLASMA UREALITIKUM/UREAPLASMA PARVUM

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на MIKOPLASMA HOMINIS

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на MIKOPLASMA GENITALIUM

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на HCV 1/2 вірус герпесу

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛР на CMV цитомегаловірус

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Виявлення ДНК вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику (12 типів з генотипуванням, метод ПЛР, якісне визначення):
16 тип, 18 тип, 31 тип, 33 тип, 35 тип, 39 тип, 45 тип, 51 тип, 52 тип, 56 тип, 58 тип, 59 тип

400,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів  

Виявлення ДНК вірусів папіломи людини низького канцерогенного ризику (6 та 11 типи, метод ПЛР, якісне визначення,)

170,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення)

300,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ:  Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)

450,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

ПАКЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ: 6 тип, 11 тип, 16 тип, 18 тип, 31 тип, 33 тип, 35 тип, 39 тип, 45 тип, 51 тип, 52 тип, 56 тип, 58 тип, 59 тип  (14 типів з генотипуванням, метод ПЛР, якісне визначення)

500,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

ПЛР Фемофлор  Дослідження біоценозу урогенітального тракту

550,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

            Гепатити

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, якісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення,  аналітична чутливість 5 МО/мл)

580,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, кількісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

420,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення ДНК вірусу гепатиту В (метод ПЛР, ультрачутливий,  кількісне визначення,  аналітична чутливість 5 МО/мл)

780,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, якісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення,  аналітична чутливість 10 МО/мл)

580,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, кількісне визначення, аналітична чутливість 100 МО/мл)

480,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту С (метод ПЛР, ультрачутливий,  кількісне визначення,  аналітична чутливість 10 МО/мл)

980,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Визначення генотипу вірусу гепатиту С (метод ПЛР, генотипи: 1a, 1b, 2, 3a, 4,  аналітична чутливість 500 МО/мл)

420,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

Виявлення РНК вірусу гепатиту Дельта (метод ПЛР, якісне визначення,  аналітична чутливість 100 МО/мл)

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів

8. ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

Антитіла IgG до Helicobacter pylori

110,00 грн

1 день 

9. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Імуноглобулін Е IgE

100,00 грн

1 день 

Імуноглобулін А IgA

100,00 грн

1 день 

Імуноглобулін G IgG

100,00 грн

1 день 

Імуноглобулін M IgM

100,00 грн

1 день 

10. АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

10.1. Харчові алергени:

- Алерген меду IgE

100,00 грн

1 день 

- Алерген шоколаду IgE

100,00 грн

1 день 

10.2. Пилкові алергени:

- Алерген пилку тополі IgE

100,00 грн

1 день 

- Алерген пилку акації IgE

100,00 грн

1 день 

- Алерген пилку липи IgE

100,00 грн

1 день 

10.3. Побутові алергени:

- Алерген овечої шерсті IgE

100,00 грн

1 день 

- Алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ) IgE

100,00 грн

1 день 

- Алерген пліснявого грибка Cephalosporium acremonium IgE

100,00 грн

1 день 

10.4. Скринінгові пакети алергенів:

- Алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом’яка, щура, миші IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени пір’я гуски, курки, качки, індика IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени пір’я папуги, канарки, хвилястого папуги IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця IgG

150,00 грн

1 день 

- Алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени побутові: епітелій-шерсть кота й собаки, пір’я курки й гуски IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени грибків плісняви IgE

150,00 грн

 1 день

- Алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в’яз IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в’яз, дуб IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgG

150,00 грн

1 день 

- Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, чортополох, подорожник, конюшина IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени трав'яного пилку: амброзія, полин, садова трава, кедр, тимофіївка IgE

150,00 грн

 1 день

- Алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus,тарган) IgE

150,00 грн

1 день 

- Алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.IgE

150,00 грн

1 день 

10.5. Скринінгові пакети алергенів:

"Цвітіння трав":
- алергени пилку полину, амброзії голометельчатої, тимофіївки, газонної трави, кедра;
- алергени трав. пилку: амброзія полиновидна, полин, чортополох, подорожник, конюшина

260,00 грн

1 день 

"Респіраторна алергія (дерева)":
- алергени пилку дерев: тополя, верба, явір, в'яз, дуб;
- алергени пилку дерев: клен, дуб, береза, горіх волоський, в'яз;
- алерген пилку липи;
- алерген пилку акації

380,00 грн

1 день 

"Алергія: Домашній пил":
- алергени побутові: домашній пил Green labs., кліщі: Dermatophagoides farinae та pteronyssinus;
- алергени шерсті та епітелію кота й собаки, пір'я гуски та курки;
- алергени домашнього пилу Hollister-Stier Labs.;
- алерген овечої шерсті (волокно);
- алерген кліщів домашнього пилу (японський кліщ)

450,00 грн

1 день 

"Харчова алергія":
- алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис;
- алергени харчових продуктів: апельсин, банан, персик, яблуко;
- алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця;
- алергени харчових продуктів: свинина, яловичина, курятина, баранина;
- алерген какао;
- алерген шоколаду;
- алерген меду

800,00 грн

 1 день

"Домашній улюбленець":
- алергени шерсті та епітелію кота, собаки, коня, корови;
- алергени пір'я гуски, курки, качки, індика;
- алергени шерсті та епітелію морської свинки, кролика, хом'яка, щура, миші;
- алергени пір'я папуги, канарки, хвилястого папуги

400,00 грн 

 1 день

"Педіатрична панель" (зима):
- Імуноглобулін Е IgE;
- алерген меду;
- алергени домашнього пилу Bencard Labs IgG
4;
- алергени харчових продуктів: помідор, картопля, морква, часник, гірчиця IgЕ;
- алергени харчових продуктів: молоко, пшениця, яєчний білок, соя, арахіс, рис IgE;
- алерген шоколаду IgE;
- алергени домашнього пилу Greer Labs IgG
4

800,00 грн

11. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бактеріологічний посів матеріалу

180,00 грн

3-5 днів

Визначення чутливості до а/б та протигрибкових препаратів

70,00 грн

3-7 днів

Аналіз калу на дисбіоз

220,00 грн

5-7 днів

Аналіз калу на дисбіоз з визначенням чутливості до а/б та п/г препаратів

250,00 грн

5-7 днів

Бактеріологічний посів з вуха

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з вуха + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з носа

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з носа + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з ока

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з ока + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з піхви

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з піхви + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів сечі

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів із зіву

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів із зіву + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з слизової ротової порожнини + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів харкотиння

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів харкотиння+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів жовчі

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів жовчі+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з рани

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з рани+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з фурункула та ін. запальних утворів на шкірі+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти

200,00 грн

до 24 днів

Бактеріологічний посів зшкіри та придатків (нігті,волосся) на дерматофіти+ антибіотикограма

220,00 грн

до 24 днів

Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (зів)

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів на носійство стафілококу (носова порожнина)

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (носова порожнина)

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів на збудника дифтерії Сoryinebakterium diphteriae (зів+носова порожнина)

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з виділень простати

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з виділень простати+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з виділень уретри

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів з виділень уретри+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів на мікрофлору (урогенітальний тракт) + антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок

180,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на стафілокок+антибіотикограма

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок

180,00 грн

5-7 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на бета-гемолітичний стрептокок+антибіотикограма

200,00 грн

5-7 днів

Бактеріологічний посів крові на стерильність

300,00 грн

5-7 днів

Бактеріологічний посів ліквору на стерильність

300,00 грн

5-7 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на анаеробну флору

250,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія)

220,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на патогенні ентеробактерії (сальмонельоз, дизентерія)+антибіотикограма

250,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу з визначенням чутливості до бактеріофагу

250,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби

250,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів зубоясенної кишені на анаероби+антибіотикограма

280,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae)

200,00 грн

3-5 днів

Бактеріологічний посів біоматеріалу на гемофільну палочку ( Haemophilus influenzae)+антибіотикограма

230,00 грн

3-5 днів

        11.1 Визначення поширення факторів ризику виникнення гнійно-  септичних інфекцій**

Бактеріологічний контроль стерилізаційного обладнання за допомогою тест-штамів ***

230,00 грн

3-7 днів

Оцінка якості проведення поточної дезінфекції (бактеріологічний посів змивів з об'єктів довкілля) ***

80,00 грн

3-5 днів

Оцінка якості проведення поточної дезінфекції (бактеріологічний посів змивів з об'єктів довкілля) з визначенням чутливості до а/б препаратів, дезінфектантів ***

100,00 грн

3-5 днів

Оцінка якості проведення стерилізації виробів медичного призначення  (бактеріологічний посів змивів з стерилізованого матеріалу, інструментарію, тощо) ***

80,00 грн

3-5 днів

Оцінка якості проведення стерилізації  виробів медичного призначення (бактеріологічний посів змивів з стерилізованого матеріалу, інструментарію, тощо) з визначенням чутливості до а/б препаратів, дезінфектантів ***

100,00 грн

3-5 днів

Визначення мікробного забруднення повітря приміщень (один показник) **

80,00 грн

3-5 днів

Визначення чутливості збудників інфекційних захворювань до а/б препаратів, дезінфектантів  (8 препаратів)

70,00 грн

3-7 днів

*Вказані терміни виконання бактеріологічних досліджень орієнтовні та залежать від виду висіяної флори

**призаключенні договору на один календарний рік діють договірні ціни

***одне дослідження одного об'єкта

12. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

Загальний аналіз сечі

70,00 грн

1 день 

Аналіз сечі на кетонові тіла

30,00 грн

1 день 

Аналіз сечі за Нечипоренком

70,00 грн

1 день 

Кортизол добової сечі

140,00 грн

1 день 

Альфа-амілаза сечі ранкової

50,00 грн

1 день 

Альфа-амілаза сечі добової

50,00 грн

1 день 

Мікроальбумін сечі добової

50,00 грн

1 день 

Мікроальбумін сечі

50,00 грн

1 день 

Натрій добової сечі

50,00 грн

1 день 

Калій добової сечі

50,00 грн

1 день 

Хлор добової сечі

50,00 грн

1 день 

Кальцій добової сечі

50,00 грн

1 день 

Магній добової сечі

50,00 грн

1 день 

Фосфор добової сечі

50,00 грн

1 день 

Креатинін добової сечі

50,00 грн

1 день 

Сечова к-та добової сечі

50,00 грн

1 день 

Креатинін + мікроальбумін + співвідношення + сечова к-та

120,00 грн

1 день 

В-2 мікроглобулін

130,00 грн

1 день 

Цукор добової сечі

50,00 грн

1 день 

Білок добової сечі

50,00 грн

1 день 

13. ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

Аналіз калу на наявність я/г та найпростіших

100,00 грн

1 день 

Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій

220,00 грн

1 день 

Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій

220,00 грн

 1 день

Виявлення антигенів сальмонел у зразках фекалій

240,00 грн

1 день 

Виявлення ротавірусу та/або аденовірусу у зразках фекалій (діагностика вірусних гастроентеритів)

190,00 грн

1 день 

Тест на визначення прихованої крові в фекаліях (нижній відділ кишківника + верхній відділ кишківника)

200,00 грн

1 день 

14. ГІНЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз мазка на мікрофлору (C + V + U)

80,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Аналіз мазка на цитологію

80,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

15. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ANA SCREEN: AT до dsDNA, nDNA, SS-A/Ro, SS-B/La, RNP70, Sm, RNP/Sm B, Jo-1 та ін.

220,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

ANA 17 Pro  (методом Імуноблот )

700,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

AT IgG до двоспіральної ДНК (ADNA-2) (ds-DNA)

240,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA)

340,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Антитіла до мітохондрій AMA-M2 (AMA-M2)

240,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

Виявлення антигену HLA-B 27

365,00 грн

Протягом 5-ти робочих днів 

16. ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ (ЛІКВОРУ)

Загальний аналіз ліквору

150,00 грн

1 день 

Білок у лікворі

60,00 грн

1 день 

Глюкоза у лікворі

60,00 грн

1 день 

Хлориди у лікворі

60,00 грн

1 день 

17. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назоцитограма

90,00 грн

1 день 

Цитологічне дослідження матеріалу ( матеріал пункційної тонкоголкової аспіраційної біопсії )

280,00 грн

Протягом 7-ти робочих днів

Патологогістологічне дослідження біопсійного матеріалу окремих фрагментів тканин

330,00 грн

Протягом 7-ти робочих днів

Швидкий тест на виявлення антигенів вірусу грипу А та В

295,00 грн

1 день

Швидкий тест на виявлення Str. Групи А

170,00 грн

1 день

Зверніть увагу! Внаслідок коливання валютного курсу ціни можуть змінюватися, адже всі реагенти ми закуповуємо в Європі, в компанії SIEMENS. Актуальну ціну ви можете дізнатися на рецепції клініки або за телефоном: (0312) 67 18 17 | (099) 531 76 87.